Amaçlar

Avrupa'da işletmelerin fikri ve sınai haklar sistemini neden etkin kullanamadıkları konusunda yapılan bir araştırmaya göre;

  • Bilgi eksikliği,
  • Maliyetler (başvuru ve vekil maliyetleri)
  • Hakları korumakla ilgili davalarda oluşacak maliyetler,
  • Uzun tescil süreçleri,
  • Fikri ve sınai hakların büyük ölçekli işletmeler tarafından daha çok kullanılması gerektiğine ilişkin algı

gibi nedenler öne çıkmaktadır.

Patent4SME projesinin amacı, işletmelerce fikri/sınai hakların yönetilebilmesi için ihtiyaç duyulan bilgi ve yeteneklerin geliştirilmesine yönelik yenilikçi bir eğitim konseptini transfer etmektir. Eğitim programı, ilgilileri gayri maddi varlıklar kavramıyla tanıştırmak, işletmelerindeki sınai hakları yönetmek ve bu konuda işletmeye rutin bir birim/fonksiyon eklemek için tasarlanmıştır. Bu kursa katılmak için özel bir eğitimden/okuldan/bölümden mezun olmuş olmaya gerek yoktur.