İş Paketleri

İş Paketi 1: Fikri ve Sınai Haklar Konusunda Altyapı Çalışması ve Durum Analizi
Bu iş paketinin amacı varolan fikri ve sınai haklar eğitim programlarını incelemek, bu programların içeriği ve duyuru şekilleri ile DIPS projesnin sonuçlarının varolan projelerle kıyaslanmasıdır. Bunun yanında Avrupa Birliği projeleri ve ürünleri incelenecek ve muhtemel geliştirilebilecek noktalar belirlenecektir.
Bu iş paketinde amaç, Patent4SME projesini oluşturacak içeriğin detaylı bir çalışma ile gerekli güncellemeler yapılarak oluşturulmasıdır.

İş Paketi 2: Yerel İçerik/Olay Geliştirilmesi

Birinci iş paketinin sonuçları doğrultusunda, yerel içerik ve örnek olaylar güncellenecek ve geliştirilecektir. Geliştirilecek içerek ve olayalar Patent4SME projesinin Türkçe versiyonunu teşkil edecektir.

Yerel içerik oluşturulurken ayrıca DIPS projesinin sonuçları da Türkçe, Yunanca ve Bulgarcaya çeviriliecektir. Birinci iş paketinde açıklanan ve projeye eklenecek olan içerik ilk olarak Türkçe olarak geliştirilecek ve daha sonra ingilizceye çevirilecektir. Böylece orjinal ingilizce versiyonda güncellenebilecektir. Uzaktan eğitim aracının kalite ve etkisini sağlamak amacıyla ortaklar konuyla ilgili taraflarla toplantılar yapacak, görüş ve önerileri derleyeceklerdir.

İş Paketi 3: Eğitim Materyalinin Sonuçlandırılması

Bu iş paketinde hedeflenen sonuç, Patent4SME projesinin konsorsiyumda bulunan ülkelerin dil, kanun, finansal ve ekonomik şartlarına uygun olarak oluşturulmasıdır. Sonuçlandırılacak olan proje ortağı ülkelerdeki işletmelere ve hatta bireylere sınai ve fikri mülkiyet haklarında bilgilerini güçlendirmek amacıyla hizmet edecektir.

Bu iş paketinin sonuçları tüm versiyonların revize edilmiş hali olarak uzaktan eğitim sistemine de uygun olacak 40 saatlik bir eğitim programını da oluşturmuş olacaktır. Bu programlar Türkçe, Yunanca, Bulgarca ve İngilizce hazırlanacaktır.

İş Paketi 4: Internet Ortamı İçin Materyal ve Uzaktan Eğitim Yapısının Geliştirilmesi

Bu iş paketinde Patent4SME projesi için teknik bir altyapı oluşturulacaktır. Bu altyapı için hedeflenen, çevrimiçi (online) ulaşılabilen ve kullanıcıların uzaktan eğitim modüllerine giriş yapabilecekleri, bu modüllere katılıp fikri ve sınai hakların korunması ve uygulanması konularında bilgilerini paylaşabilecekleri geniş kapsamlı bir eğitim platformu oluşturmaktır.

Uzaktan eğitim modüllerindeki araç ve metodolojiler, birinci iş paketinde açıklanan eğitim hedeflerine ve standartlarına uyum içerisinde olacaktır.

Proje konsorsiyumu bu iş paketiyle Türkçe, Bulgarca, Yunanca ve İngilizce dillerinde kalıcı bir web sayfası kurmayı ve sürdürmeyi amaçlamaktadır.

İş Paketi 5: Web Sayfası ve Patent4SME Uzaktan Eğitim Yapısı

Pilot uygulama aşamasında transfer edilen fikri ve sınai haklar konulu projenin ilk izlenimleri edinmek için gerçekleştirilecektir. Sahada gerçekleştirilecek test uygulamalarda içerik değerlendirilecek ve teyit edilecektir. Web sayfasına ulaşabilirlik, kullanım kolaylığı ve fonksiyonellik de bu iş paketinin diğer hedeflerindendir.

Pilot uygulama fazında son kullanıcılardan faydalı geri bildirim alabilmek amacıyla, bir pilot uygulama planı hazırlanmıştır. Kullanıcı geri bildirimleri analiz edildikten sonra, detaylandırılmış sonuçlar projenin son halini oluşturucaktır.
Bu iş paketinin en önemli çıktısı seçilen birey ve KOBİ'lerefikri ve sınai mulkiyet hakları konusundaki eğitim paketinin bir pilot uygulamayla gerçekleştirilmesidir. Uygulamalardan çıkacak sonuçlar, ürünün geliştirilmesi, revize edilmesi ve kontrolünde göz önüne alınacaktır. Böylece üründe son halini almış olacaktır.

İş Paketi 6: Yaygınlaştırma

Bu iş paketinde son kullanıcılara (işletmelerde çalışan personel, KOBİ'ler, müdürler, öğrenciler, profesyonel kuruluşlar, odalar vb.) de optimum bir yayılma (bölgesel, ulusal, Avrupa içi) sağlanacaktır.

Ayrıca bu bölümde, projenin içerdiği mesajların inandırıcılığını ve ikna kabiliyetini sağlamak amacıyla, projeye özel logolar, sloganlar ve özel görsel malzemeler hazırlanacak ve dağıtımı yapılacaktır.