Euro - Training

"EURO-training" 2004 yılında kurulmuş kar amacı gütmeyen sivil bir kuruluştur.
Kuruluşun çalışma alanları arasında, demokratik ve sosyal değerleri geliştirmek ve zenginleştirmek, genç nesil ve yetişkinler için eğitim programları gerçekleştirmek, genç nesil ve yetişkinlere profesyonel rehberlik ve danışmanlık hizmetleri, engellilerin eğitimi, eşit haklar, kültürlerarası eğitim, mesleki eğitim, yaşam boyu eğitim, uluslararası projelerde ortaklık, proje geliştirme ve uygulama olarak sıralanabilir.