Henri Tudor Kamu Araştırma Merkezi

Henri Tudor Kamu Araştırma Merkezi, 1987 yılında, Lüksemburg'un ulusal inovasyon kapasitesini güçlendirmek amacıyla kurulmuştur. Merkezin esas amacı geniş bir panel üzerinde Ar-Ge projeleri, teknoloji transferi, teknolojik danışmanlık ve destek, üst düzey ve nitelikli eğitim, ileri teknoloji inkubatörler gibi hizmet ve aktiviteler sunarak hem kamu hemde özel sektörde inovasyonu teşvik etmektir.

Proje ortağı olan Teknoloji İzleme Merkezi (CVT) departmanı, Fikri ve Sınai Haklar ve rakip analizleri konularında yetkinlik geliştirmiş ve bu alanlarda geniş bir hizmet ağına sahiptir. Departmanın rolü Luxemburg'daki firmaları özellikle de KOBİ'leri inovasyon süreçlerinde Fikri ve Sınai Haklar ile Rakip Analizleri konularında geliştirmektedir. Bu departman ayrıca araştırma projelerinin değerlendiriciliğini de yapmaktadır.