Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB)

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi, her zaman hedeflerine ulaşmak için yenilikler üzerinde yoğunlaşarak çalışmalarını sürdürüp, bunun yanında MTOSB modelinden, yani sanayicinin gücüyle sanayiyi organize etme modelinden, Türkiyede’ki diğer Organize Sanayi Bölgelerinin de faydalanması için, bilgi ve tecrübelerini paylaşmak üzere yeni atılım çalışmaları ile hizmet vermeye devam etmektedir.

MTOSB’nin sunmuş olduğu hizmetler özetle;

 • Talep edilen ölçülerde, uygun fiyat ve şartlarda arsa temini,
 • Bölgede doğalgaz, elektrik, su, kanalizasyon, yol ve yağmur suyu hatlarının mevcut olması,
 • Atıksu arıtma tesisinin mevcut olması,
 • Kesintisiz ve ekonomik enerji imkanı,
 • Nitelikli ve bol işgücü,
 • Ana ve yan sanayinin bir arada üretim yapmasını sağlayarak işbirliğinin gelişimine yardımcı olmak,
 • Birbirini tamamlayan sektörel gelişim,
 • Türkiye ve Mersin’de gereksinin duyulan materyallerin doğru analizi ve bu materyallerin üretilmesi için işletmelerin özendirilmesi,
 • Yeni hedeflerin üretilerek sanayicinin önünün açılması ve sürekliliğe sahip bir rekabet avantajı yakalamak için yatırım yapılması,
 • Bünyesinde Teknopark’ın olması,
 • Bölgede yatırım yapacak kuruluşlara hizmet vermek,
 • Çevreye saygılı, modern bir sanayi bölgesinin gelişimini sağlamak,
 • İlin ekonomik gelişimine ve istihdamın arttırılmasına katkı sağlamak.