Türkçe AnaSayfa

Günümüzün bilgi ekonomisi toplumunda fikri - sınai haklar en değerli işletme varlıklarını oluşturmaktadır. Son yıllarda büyük başarılar göstermiş işletmeler incelendiğinde, rekabet yeteneklerinin ana kaynağının yaratıcı ve inovatif kapasiteleri olduğu görülmektedir. Buluşçu yetenekleri, know-how kullanımı ve yaratıcılık, fikri - sınai hakların korunarak ekonomik değere dönüştürülmeleri ile seçkin bir işletme değeri (varlık-asset) yaratır. Bu nedenle fikri - sınai haklar rekabetçi yeteneklerin geliştirilmesi, piyasada işletme ve ürünlerinin konumlarının güçlendirilmesi açısından oldukça önemlidir. Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) büyük çoğunluğu (%70) fikri ve sınai haklarını yönetebilmeleri konusunda desteğe ihtiyaç duymaktadırlar. Bunun yanında ülkemiz KOBİlerini düşündüğümüzde bu tür bilgi ve danışmanlığa erişmek için yeterli kaynaklara (zaman, para vs) sahip olmadıklarını da açıkça görmekteyiz.

Ana amaç ve hedefler:

Patent4SME projesiyle ana amacımız, işletmelerin fikri - sınai haklarını yönetebilmeleri konusunda ihtiyaç duydukları bilgiye ulaşmak ve yeteneklerini geliştirebilmelerini sağlayacak, yenilikçi bir eğitim konseptini (DIPS Project) ülkemize transfer etmektir. Eğitim, özellikle KOBİlerde çalışan personelleri, işletmelerindeki gayri maddi varlık olarak tanımladığımız fikir ürünlerini değerlendirmek ve işletmelerini bu hakları nasıl yöneteceği, ekonomik değere dönüştüreceği konusunda destekleyebilmelerini sağlayacak içerikler sunmakta, işletmelere fikri-sınai haklarla ilgili yönetsel bilgiler sağlamaktadır. Eğitimden yararlanabilmek için herhangi bir konuda uzman olmaya gerek yoktur, fikri ve sınai haklar konusunda daha önce bilgisi olmayan, konuya yabancı kişiler için de işe yarar bilgiler ve yetenekler sunulmaktadır. Ülkemizde yada Avrupa'da fikri ve sınai haklarla ilgili sunulan eğitimler incelendiğinde çoğunlukla avukatlar yada patent/marka vekili olanlar/olmak isteyenlere yönelik, konunun hukuki boyutlarının anlatıldığı eğitimler olduğu görülmektedir. Buna karşılık Patent4SME projesiyle geliştirilen/transfer edilen eğitim farklı uzmanlık ve eğitim düzeylerinden gelen personelleri fikri - sınai haklar konusuyla tanıştıracak ve uzmanlaştıracak düzeydedir.

Projenin Sonuçları:

Patent4SME projesiyle, proje ortakları bireysel olarak kayıt yapılıp erişilebilecek internet üzerinden eğitim modülleri Türkçe olarak üretilecektir.


Proje Ortakları:

Projede Türkiye, Luxembourg, Yunanistan ve Bulgaristan'dan ortaklar bir arada çalışmaktadırlar. Projenin Yunanistanlı ortağı IDEC S.A. projede e-learning modüllerinin teknik altyapısının hazırlanması konusunda destek verecektir. Luxembourg'dan Henri Tudor Enstitüsü, transfer edilen projenin lideridir. Bu projede de içerik güncellemesi ve deneyilerin paylaşılması konusunda proje ortaklarını desteklemektedir. Bulgaristan'dan Euro Training yetişkinlere yönelik eğitim içerikleri hazırlamak konusunda konsorsiyumu desteklemekte ve pilot uygulamala tasarım ve değerlendirme aşamalarını üstlenmektedir.
Projenin lideri Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası'dır. Diğer Türk ortaklar Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi ve Yenileşim Derneği'dir. Türk ortaklar, ihtiyaç analizi, eğitim içeriklerinin yenilenmesi, yerelleştirilmesi, tanıtım ve kullanımın artırılması, farkındalık yaratılması konularında çalışmaktadırlar.

Beklenen Etki:

Fikri - sınai haklar, işletmelerin günlük rutinleri içinde ilgilenmesi gereken öncelikli konulardandır. Ancak işletmelerde genel izlenim fikri ve sınai hakların üst düzey uzmanlık gerektiren ve sadece hukuk eğitimi alan kişilerin ilgilendiği konular olduğudur. Dolayısıyla, bu uzmanlıktaki kişileri istihdam etmek işletmeye para ve zaman gibi kaynaklarını kullanmasını gerektirmektedir. Genel algılamanın tersine, fikri/sınai haklar konuları işletmeleri kısıtlayan değil, piyasada daha rahat rekabet edebilmelerini sağlar. Bu eğitim programını tamamlayan çalışanlar, işletmelerine ürün yada hizmetlerini taklitten korumak, araştırma ve geliştirmeye yanlış ve gereksiz yatırımlar yapmak, pazarlama, markalaşma stratejisiyle işletme için kurumsal kimlik yaratmak, risk sermayesine erişim, diğer finans kaynaklarına erişim, yeni pazarlara ulaşma gibi konularda destek verebileceklerdir.