Εκπαιδευτική Πλατφόρμα

Καλώς ήρθατε στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης Patent4SMES.

Η πλατφόρμα αυτή φιλοξενεί ένα μαθήματα ηλεκτρονικής μάθησης, σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας που έχει αναπτυχθεί από ένα πιλοτικό πρόγραμμα, που ονομάζεται Patent 4SME. Ο σκοπός του προγράμματος ήταν να δημιουργηθεί μια εκπαιδευτική -αντίληψη με στόχο την εκμάθηση των δεξιοτήτων και των γνώσεων που απαιτούνται για την διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στις επιχειρήσεις. Τα μαθήματα, έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την προετοιμασία ατόμων για την αξιολόγηση άυλων περιουσιακών στοιχείων και για τη διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε εταιρείες, δίνοντας μια ταυτότητα στη λειτουργία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, στις επιχειρήσεις.

Το πιλοτικό πρόγραμμα, ξεκίνησε και συντονίστηκε από το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Ταρσούς, έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος της Δια Βίου Μάθησης Πρόγραμμα.

Η ιδέα του έργου και του περιεχομένου του αναπτύχθηκε από ευρωπαίους εταίρους που προέρχονται από την Τουρκία, το Λουξεμβούργο, τη Βουλγαρία και την Ελλάδα και ειδικεύονται στην πνευματική ιδιοκτησία, τη διαχείρηση πληροφοριών και την ηλεκτρονική μάθηση. 

Είστε ευπρόσδεκτοι να χρησιμοποιήσετε την εκπαιδευτική πλατφόρμα του Patent4SME.