Обучаваща платформа

Добре дошли в системата за електронно обучение на проекта "Patent4SMES"

Тази система съдържа курс за електронно обучение по интелектуална собственст, разработен по пилотен проект "Patent 4SMES", чиято основна цел е създаване на обучаваща концепция за управление на интелектуалната собственост на малки и средни предприятия. Обучаващият курс е специално създаден да подготви професионалисти за достъп до нематериалните активи и управление на интелектуалната собственост в компаниите.

Пилотният проект е иницииран и координиран от Търговско промишлената палата в град Тарсус, Турция и е съ-финансиран от Европейската комисия в рамките на програмата за обучение през целия живот.

Обучаващата концепция и съдържанието са разработени от организации - партньори по проекта от: Турция, Люксембург, България и Гърция, с компетенции в сферата на интелектуалната собственост, управлението на информацията и електронното обучение.

Можете да използвате тази система на следния адрес: Patent4SME platform.

Име:

Парола: