Цели

Най-често срещаните цитирани причини при изследванията в различни Европейски компании, защо избягват да използват системи за интелектуална собственост:
– Не се осъзнава проблема
– Цени (такси и заплащания)
– Цена (свързана с въвеждането в действие)
– Дълъг процес
– Усещане, че големите компании имат преференции в патентните офиси

Целта на този проект е да трансферира една образователна концепция относно усвояване на знания и умения в сферата на интелектуалната собственост в компаниите. Обучаващият курс е специално създаден да подготви професионалисти за достъп до нематериалните активи и управление на интелектуалната собственост в компаниите. Той е предназначен за специалисти без специфични познания за интелектуалната собственост.

Горепосочените причини показват липса на опит и обща информация и могат да се преодолеят именно с усвояване на знания относно интелектуалната собственост. Един от най-ефикасните начини за това е прилагане на електронно обечение в компаниите. Хора с различен опит и професии от малки и средни предприятия могат успешно да се възползват от това обучение, при това без особена загуба на средства и ресурси.