Резултати

  • Ревизиран индекс на съдържанието на "Patent4SME"
  • Разработено съдаржание, съобразено с локалните условия
  • Patent4SME - окончателно съдържание
  • Доклад за разпространение и експлоатация на продукта
  • Web страница и система за електронно обучение "Patent4SME"
  • Ръководство зо използване на системата за електронно обучение "Patent4SME"
  • Доклад за пилотното обучение и предложените подобрения
  • Доклад за провеждане на Европейски семинар по проекта
  • Финален доклад