Компания "IDEC SA"

 

IDEC е компания за тренинг и консултации от Пирея, Гърция. Клиентите на организацията са както малки и средни предприятия, така и големи компании, асоциации, университети и търговско промишлени палати. Персоналът е специализиран главно в сферата на електрониката, механиката и разработването на софтуер.

Основни дейности са обучение и тренинг, консултанска дейност, разработване на мултимедийни продукти, дистанционно обучение, електронно обучение, електронен бизнес, телекомуникации и мрежи.

IDEC има богат опит от участие в различни Европейски проекти. През последните 8 години компанията основно е ангажирана с темата за осигуряването на качество в обучението и координира проекти по програмите EQUAL, Quality.net и BEQUAL. Освен това IDEC има опит в консултирането на различни обучаващи центрове в Гърция.
IDEC ще играе активна роля в техническото осигуряване на проекта и основно в подготовката на системата за електронно обучение и поддържането на Web страницата на проекта. Организацията ще бъде и домакин на една от срещите по проекта. След разработването и тестването на системата, тя ще осъществи необходимите промени и подобрения.
IDEC S.A. ще преведе и обучаващите материали на гръцки език и ще съдейства за разпространението и експлоатацията на материалите от проекта.