Асоциация "Yenilesim"

 

Визията на асоциация "YENILESIM" е свързана с повишаване на компетенциите на своите специалисти в сферата на иновациите, предприемачество, трансфер на знания и интелектуален капитал с цел да предоставя качествени услуги на своите клиенти. Асоциацията разполага с три групи професионалисти. Основна цел е иницииране на проекти с цел трансфер на знания.

 Асоциация "Yenileşim" ще координира дейностите по разработване и обогатяване на съдържанието на системата за електронно обучение. Ще участва и в дейности по разпространение и експлоатация на продукта на проекта. Тъй като организацията е център на специалисти по интелектуалната собственост, тя ще допринесе и за трансферирането на продукта и структуриране на съдържанието. Асоциацията ще извърши и дейности по оценяване на качеството на продукта - системата за електронно обучение.