Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Ταρσούς

Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Ταρσούς (TTSO) ιδρύθηκε το 1879. Υποστηρίζει την παράλληλη ανάπτυξη και βελτίωση της επαρχίας της Ταρσούς. Ο ρόλος του Επιμελητηρίου είναι να δημιουργήσει και να αναπτύξει τις επιχειρήσεις, το εμπόριο και τη βιομηχανία στην Ταρσό και στην ευρύτερη περιοχή. Το Επιμελητήριο έχει δεσμευτεί να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες και να δημιουργεί ευκαιρίες για την επιτυχία των επιχειρήσεων-μελών του. Για να επιτευχθεί αυτό, το TTSO εστιάζει στην δικτύωση των επιχειρήσεων μέσω του αρχείου των μελών, την παροχή κατάρτισης στις επιχειρήσεις μέλη του, προσφέροντας εκπτώσεις στο να γίνουν οι επιχειρήσεις μέλη του, και προσπαθώντας να δημιουργήσει νέες και καινοτόμες πρωτοβουλίες για να αναζωογονηθούν και να κερδίσουν τόσο οι επιχειρήσεις και οι κάτοικοι της Ταρσούς.

Η MTOSB θα είναι επικεφαλής της ενότητας προώθησης και αξιοποίησης του έργου.

Εκτός αυτού η MTOSB θα συνεργαστεί για τη μελέτη του υπόβαθρου, την ανάπτυξη του τοπικού περιεχόμενου και την εφαρμογή του εκπαιδευτικού μοντέλου της πνευματικής ιδιοκτησίας, το οποίο θα βοηθήσει τα διευθυντικά στελέχη και το τεχνικό προσωπικό των ΜΜΕ. Η MTOSB θα επιδείξει κάθε δυνατή προσπάθεια να μεταφέρει το υφιστάμενο εκπαιδευτικό υλικό πνευματικής ιδιοκτησίας στην Τουρκία, μέσω προωθητικών ενεργειών, όπως το ραδιόφωνο, η τηλεόραση, οι εφημερίδες και άλλα μέσα ενημέρωσης.
Η
MTOSB θα συμβάλει επίσης στην υλοποίηση των μελετών αξιολόγησης, των εργαλείων διασφάλισης της ποιότητας και των απαιτούμενων εκθέσεων.

Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Ταρσούς (TTSO) θα πραγματοποιήσει τον συντονισμό και τη διαχείριση του έργου. Επιπλέον θα είναι υπεύθυνο για την παραγωγή της τουρκικής έκδοσης των on-line μαθημάτων για την πνευματική ιδιοκτησία, που θα βοηθήσει τα διευθυντικά στελέχη και το τεχνικό προσωπικό των ΜΜΕ, οι οποίοι είναι οι κύριοι πελάτες του Επιμελητηρίου. Το TTSO θα επιδείξει κάθε δυνατή προσπάθεια να μεταφέρει τα γνωστά εκπαιδευτικά προγράμματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην Τουρκία, με την παροχή των προωθητικών μέσων που διαθέτει.

Το TTSO θα συμβάλει επίσης στην ανάπτυξη τοπικού περιεχομένου, την ανάπτυξη της υφιστάμενης πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης ανάλογα με τις ανάγκες των ΜΜΕ της περιφέρειάς τους και θα μεταφράσει το υλικό.